<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.1/2019 ● JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE


Paper Title: Evaluation of muscle strength and knee joint movements after arthroscopic reconstruction of the anterior cruciate ligament


Periodical JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.1/2019
Main Theme (ENG) Evaluation of muscle strength and knee joint movements after arthroscopic reconstruction of the anterior cruciate ligament
Main Theme (PL) Ocena siły mięśni i ruchów stawu kolanowego po artro-skopowej rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego
Edited by R Trąbka, T Maicki, M Wilk-Frańczuk , T Kilian
Pages 54-59
Online since April, 2019
Authors R Trąbka, T Maicki, M Wilk-Frańczuk , T Kilian
Keywords (ENG) knee joint, ACL, physiotherapy
Keywords (PL) staw kolanowy, ACL, fizjoterapia
Abstract (ENG) Due to the functional importance of the knee joint, and at the same time the growing number of injuries, it is necessary to continually search for optimal treatment methods both for, surgery and post-operative rehabilitation.
Abstract (PL) Ze względu na funkcjonalne znaczenie stawu kolanowego, a równocześnie rosnącą liczbę urazów ko-nieczne jest ciągłe poszukiwanie optymalnych metod leczenia zarówno operacyjnego, jak i pooperacyjnej rehabilitacji.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share