<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.1/2019 ● JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE


Paper Title: The study of emotional intelligence of paramedics em-ployed in the Lublin province


Periodical JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.1/2019
Main Theme (ENG) The study of emotional intelligence of paramedics em-ployed in the Lublin province
Main Theme (PL) Badanie inteligencji emocjonalnej u ratowników medycz-nych zatrudnionych na terenie województwa lubelskiego
Edited by M E Krukowska, J Karczewski
Pages 48-53
Online since April, 2019
Authors M E Krukowska, J Karczewski
Keywords (ENG) paramedic, emotional intelligence, Accident and Emergency Department, Ambulance Services, Fire Brigade
Keywords (PL) ratownik medyczny, inteligencja emocjonalna, szpitalny oddział ratunkowy, pogotowie ratunkowe, straż pożarna
Abstract (ENG) Professions focused on providing help require highly developed social competences, in particular emo-tional intelligence which helps paramedics to function properly in the work environment.
Abstract (PL) W zawodach skupionych na udzielaniu pomocy niezbędne są wysoko rozwinięte kompetencje społeczne a wśród nich inteligencja emocjonalna, która pomaga ratownikom medycznym właściwie funkcjonować w środowisku pracy.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share