<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.1/2019 ● JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE


Paper Title: Impact of abnormal construction of the facial surface on speech functions in children with kraniosinostosis - preliminary reports


Periodical JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.1/2019
Main Theme (ENG) Impact of abnormal construction of the facial surface on speech functions in children with kraniosinostosis - preliminary reports
Main Theme (PL) Wpływ nieprawidłowej budowy twarzoczaszki na funkcje mowy u dzieci z kraniosynostozami – doniesienia wstępne
Edited by A Rożek, D Larysz
Pages 43-47
Online since April, 2019
Authors A Rożek, D Larysz
Keywords (ENG) craniosynostosis, speech disorders, articulation
Keywords (PL) kraniosynostoza, zaburzenia mowy, artykulacja
Abstract (ENG) Craniosynostosis is congenial malfor-mation caused by premature fusion of one or more cranial sutures leading to abnormal shape of the skull. Because of that non-syndromic craniosynostoses can result in speech disorders
Abstract (PL) Kraniosynostoza jest wadą wrodzoną polegającą na przedwczesnym zarośnięciu jednego, dwóch lub większej liczby szwów czaszkowych, prowadzącą do nieprawidłowej budowy zarówno mózgo- jak i twarzoczaszki. Z tego powodu u dzieci z izolowanymi postaciami kraniosynostoz, może dojść do wystąpienia rozmaitych zaburzeń w zakresie funkcji mowy.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share