<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.1/2019 ● JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE


Paper Title: Symptoms in temporomandibular joints dysfunction in adult patients with thyroid diseases


Periodical JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.1/2019
Main Theme (ENG) Symptoms in temporomandibular joints dysfunction in adult patients with thyroid diseases
Main Theme (PL) Objawy dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia u pacjentów dorosłych z chorobami tarczycy
Edited by J Byra, M Kulesa-Mrowiecka, M Pihut
Pages 21-28
Online since April, 2019
Authors J Byra, M Kulesa-Mrowiecka, M Pihut
Keywords (ENG) thyroid diseases, temporomandibular disorders (TMD), temporomandibular joints (TMJ), masticatory motor system
Keywords (PL) choroby tarczycy, dysfunkcje stawów skronio-wo-żuchwowych, układ ruchowy narządu żucia
Abstract (ENG) Endocrine disorders have influence on the functioning of almost the whole body. Thyroid diseases affect 2-5% of society, more often in women and the elderly.
Abstract (PL) Zaburzenia endokrynologiczne mają wpływ na funkcjonowanie niemalże całego organizmu. Choroby tarczycy dotyczą 2-5% społeczeństwa, częściej występują u kobiet i w wieku starszym.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share