<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.1/2019 ● JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE


Paper Title: The right of seniors to health protection, specific needs and the importance of therapy within the framework of spa treatment


Periodical JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.1/2019
Main Theme (ENG) The right of seniors to health protection, specific needs and the importance of therapy within the framework of spa treatment
Main Theme (PL) Prawo seniorów do ochrony zdrowia, specyfika potrzeb i znacze nie terapii w ramach leczenia uzdrowiskowego
Edited by A Mokrzycka, F Gołkowski , I Kowalska-Bobko, M Kulesa-Mrowiecka, W Uracz
Pages 01-06
Online since April, 2019
Authors A Mokrzycka, F Gołkowski , I Kowalska-Bobko, M Kulesa-Mrowiecka, W Uracz
Keywords (ENG) ageing of the population prophylactic, health promo-tion, sanatorium’s/ health resorts treatment
Keywords (PL) starzenie się populacji, profilaktyka, promocja zdrowia, leczenie uzdrowiskowe
Abstract (ENG) Ageing of the modern societies progress is contemporary extremely quick. Such problem concerns many of the European countries, Poland as well, and so far no preven-tive measures seem to help. It has the direct influence on the gen-eral health status of the population: in old age the health worsens and different diseases, mostly chronic and specific for this age, appear. The intellectual ability and productivity decreases.
Abstract (PL) Społeczeństwa nowoczesne starzeją się w ogromnie szybkim tempie. Dotyczy to wielu krajów europej skich, także Polski i niestety jak dotąd nie udaje się skutecznie temu zapobiegać. Ma to bezpośredni wpływ na ogólny status zdrowotny populacji: w podeszłym wieku w sposób naturalny związany z procesami biologicznymi starzenia się organizmu pogarsza się wydolność narządów i układów, pojawiają się różne typowe dla tego wieku choroby przewlekłe, obniża się sprawność intelektualną i fizyczna, prowadzac do różnego stopnia niespraw-ności i spadku wydajności i produktywności.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share