<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.6/2018 ● JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE


Paper Title: Behaviors leading to the occurrence of stomatognathic system disorders among students


Periodical JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.6/2018
Main Theme (ENG) Behaviors leading to the occurrence of stomatognathic system disorders among students
Main Theme (PL) Zachowania prowadzące do powstania zaburzeń układu stomatognatycznego wśród studentów
Edited by M Dołoszycka, M Kulesa- Mrowiecka, Z Kopański, D Krzemiński, W Ptak, S Dyl, I Sklyarov
Pages 35-41
Online since January, 2019
Authors M Dołoszycka, M Kulesa- Mrowiecka, Z Kopański, D Krzemiński, W Ptak, S Dyl, I Sklyarov
Keywords (ENG) disorders of the stomatognathic system, behaviors potentially dangerous for the proper functioning of the masticatory apparatus
Keywords (PL) zaburzeniami układu stomatognatycznego, zachowania potencjalnie groźne dla prawidłowej pracy układu ruchowego narządu żucia
Abstract (ENG) It is estimated that the appropriate spe-cialist treatment for patients with stomatognathic system disorders is delayed by an average of 6 years. In all these cases, proper health education is of particular importance, reducing the risk of developing stomatognathic system disorders. This belief prompt-ed the authors to undertake their own research.
Abstract (PL) Szacuje się, że podjęcie właściwego specjalistycznego leczenia u chorych z zaburzeniami układu stoma-tognatycznego opóźnia się średnio o 6 lat. We wszystkich tych przypadkach szczególnego znaczenia nabiera właściwa edu-kacja prozdrowotna zmniejszająca ryzyko rozwoju zaburzeń układu stomatognatycznego. To przekonanie skłoniło autorów do podjęcia badań własnych.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share