<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.6/2018 ● JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE


Paper Title: Selected aspects of anatomy and biomechanics of the stomatog-nathic system


Periodical JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.6/2018
Main Theme (ENG) Selected aspects of anatomy and biomechanics of the stomatog-nathic system
Main Theme (PL) Wybrane zagadnienia z anatomii i biomechaniki układu stoma-tognatycznego
Edited by M Dołoszycka, M Kulesa- Mrowiecka, Z Kopański, D Krzemiński, W Ptak, S Dyl, I Sklyarov
Pages 01-04
Online since January, 2019
Authors M Dołoszycka, M Kulesa- Mrowiecka, Z Kopański, D Krzemiński, W Ptak, S Dyl, I Sklyarov
Keywords (ENG) stomatognathic system, anatomy, neurophysiology, biomechanics.
Keywords (PL) układ stomatognatyczny, anatomia, neurofizjo-logia, biomechanika
Abstract (ENG) The authors characterized the stomatognathic system. They discussed his anatomical structures. They drew attention to the neurophysiological foundations of this system. They charac-terized the structure and biomechanics of the temporomandibular joint. They agreed on the movements of the jaws in greater detail.
Abstract (PL) Autorzy scharakteryzowali układ stomatognatycz-ny. Omówili jego anatomiczne struktury. Zwrócili uwagę na neu-rofizjologiczne podstawy funkcjonowania tego układu. Scharak-teryzowali budowę i biomechanikę stawu skroniowo-żuchwowego. Szczegółowiej umówili ruchy żuchwy
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share