<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.5/2018 ● JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE


Paper Title: Trials taken in Poland in the field of the use of e-prescriptions


Periodical JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.5/2018
Main Theme (ENG) Trials taken in Poland in the field of the use of e-prescriptions
Main Theme (PL) Próby podjęte w Polsce w zakresie stosowania e-recepty
Edited by A Kiljan, A Romaszewski, Z Kopański, M Liniarski, S Dyl , J Rowiński
Pages 28-31
Online since January, 2019
Authors A Kiljan, A Romaszewski, Z Kopański, M Liniarski, S Dyl , J Rowiński
Keywords (ENG) Poland, e-prescriptions
Keywords (PL) Polska, e-recepty
Abstract (ENG) A pilot introduction of an e-prescription in Poland was discussed. The introduction of the e-prescription prototype gave the opportunity to check which elements should work better, what is and works well and what is missing. In order for the e-Reception system to function well, particular attention should be paid to the standards included in the Interoperability Regulation. In all cases, the cooperation of individual participants of the health care system is important , which would allow to create a solution that takes into account the needs of all people. In addi-tion, the gradual implementation of the e-prescription is very important . to get the full picture of Public Health students’ net-working skills.
Abstract (PL) Omówiono pilotażowe wprowadzenie w Polsce e-recepty. Wprowadzenie prototypu e-recepty dało możliwość sprawdzenia, które elementy powinny działać lepiej, co jest i działa dobrze, a czego brakuje. By system e-Recepta mógł dobrze funkcjonować trzeba zwrócić szczególną uwagę na standardy umieszczone w Rozporządzeniu o interoperacyjności. We wszystkich przypadkach, istotna jest współpraca poszczególnych uczestników systemu ochrony zdrowia, co pozwoliłoby na stworzenie rozwiązania, uwzględniającego potrzeby wszystkich osób. Ponadto, bardzo ważna jest stopniowa implementacja e-recepty.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share