<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.5/2018 ● JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE


Paper Title: Electronic prescription in the USA


Periodical JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.5/2018
Main Theme (ENG) Electronic prescription in the USA
Main Theme (PL) Elektroniczna recepta w USA
Edited by A Kiljan, A Romaszewski, Z Kopański, M Liniarski, S Dyl , J Rowiński
Pages 25-27
Online since January, 2019
Authors A Kiljan, A Romaszewski, Z Kopański, M Liniarski, S Dyl , J Rowiński
Keywords (ENG) USA, e-prescriptions
Keywords (PL) USA, e-recepty
Abstract (ENG) The authors presented the principles of functioning of the e-prescription in the USA. As an example, the US was re-called because it is a country outside Europe and offers a slightly different solution. The article describes the health system in the USA. In the United States, an e-prescription was introduced, mainly to minimize errors associated with the display of tradi-tional prescriptions, because they were often illegible. The new system was designed to improve patient safety. The electronic prescription has been used since December 2006. At that time, only a few percent of doctors declared its use. This situation changed in 2008, when the Act on Medical Improvements for Patients and Suppliers came into force ( Medicare Improvements for Patient and Providers Act of 2008) . disease positively corre-lated with the level of health behaviour.
Abstract (PL) Autorzy przedstawili zasady funkcjonowania e-recepty w USA. Jako przykład przywołano USA ze względu na to, że jest to kraj znajdujący się poza Europą i proponuje nieco inne rozwiązanie. W artykule scharakteryzowano system zdrowotny w USA. W Stanach Zjednoczonych wprowadzono e-receptę głównie po to, by zminimalizować błędy związane z wystawianiem recept tradycyjnych, ponieważ często były one nieczytelne. Nowy system miał poprawić bezpieczeństwo pacjentów. Elektroniczną receptę zaczęto stosować od grudnia 2006 roku. Wówczas zaledwie kilka procent lekarzy deklarowało jej użytkowanie. Sytuacja ta zmieniła się w 2008 roku, kiedy weszła w życie ustawa o ulepszeniach medycznych dla pacjentów i dostawców( Medicare Improvements for Patient and Providers Act of 2008).
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share