<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.5/2018 ● JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE


Paper Title: Registry of medical services II (RUM II)


Periodical JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.5/2018
Main Theme (ENG) Registry of medical services II (RUM II)
Main Theme (PL) Rejestr usług medycznych II (RUM II)
Edited by A Kiljan, A Romaszewski, Z Kopański, M Liniarski, S Dyl , J Rowiński
Pages 15-19
Online since January, 2019
Authors A Kiljan, A Romaszewski, Z Kopański, M Liniarski, S Dyl , J Rowiński
Keywords (ENG) Integrated Patient Information (ZIP), Integrated Patient Information (ZIP).
Keywords (PL) Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP), Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP).
Abstract (ENG) The authors discussed the Medical Services Register II (RUM II) created by the National Health Fund in 2007 , paying attention to the most important components of this system. In addition, they characterized the Integrated Patient Information (ZIP), where a registered patient can check the history of treat-ment and its financing.
Abstract (PL) Autorzy dokonali omówienia Rejestru Usług Medycznych II (RUM II) stworzonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia w 2007 roku, zwracając uwagę na najważniejsze składowe tego systemu. Ponadto scharakteryzowali Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP), gdzie zarejestrowany pacjent może sprawdzić historię leczenia i jego finansowanie.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share