<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.5/2018 ● JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE


Paper Title: Medical Information System (SIM)


Periodical JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.5/2018
Main Theme (ENG) Medical Information System (SIM)
Main Theme (PL) System Informacji Medycznej (SIM)
Edited by A Kiljan, A Romaszewski, Z Kopański, M Liniarski, S Dyl , J Rowiński
Pages 10-14
Online since January, 2019
Authors A Kiljan, A Romaszewski, Z Kopański, M Liniarski, S Dyl , J Rowiński
Keywords (ENG) information system in health care (SIM).
Keywords (PL) system informacji w ochronie zdrowia (SIM).
Abstract (ENG) The authors discussed the general principles that should characterize the information system in health care: ena-bling the processing of data that is necessary for the implementa-tion of state health policy, improving the quality and availability of medical services and financing tasks in the area of health pro-tection. Then they characterized the information system in health care, SIM paying attention to the processing of medical personal and individual data by this system. They discussed the Medical Specialist Card and the Administrative Specialist Card
Abstract (PL) Autorzy omówili ogólne zasady jakie powinny cechować system informacji w ochronie zdrowia: umożliwienie przetwarzania danych, które są niezbędne do realizacji polityki zdrowotnej państwa, poprawę jakości i dostępności świadczeń medycznych oraz finansowania zadań z obszaru ochrony zdrowia. Następnie scharakteryzowali system informacji w ochronie zdrowia, SIM zwracając uwagę na przetwarzanie medycznych danych osobowe i jednostkowych przez ten system. Omówili Kartę Specjalisty Medycznego oraz Kartę Specjalisty Administracyjnego.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share