<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.4/2018 ● JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE


Paper Title: Interleukina 6 in diagnostics of clinical conditions in Seniors


Periodical JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.4/2018
Main Theme (ENG) Interleukina 6 in diagnostics of clinical conditions in Seniors
Main Theme (PL) Interleukina 6 w diagnostyce stanów klinicznych u seniorów
Edited by M Głowacka, K Kędziora Kornatowska , K. Biernacka, W Uracz, M. Słodki
Pages 36-41
Online since January, 2019
Authors M Głowacka, K Kędziora Kornatowska , K. Biernacka, W Uracz, M. Słodki
Keywords (ENG) the aging process, pro-inflammatory cytokines, interleukin-6
Keywords (PL) proces starzenia się, cytokiny prozapalne, interleukina-6
Abstract (ENG) Aging is a natural process of the human body determined by numerous biological, psychological and social factors. In the group of features of this process, one should particularly emphasize the subliminal inflammation associated with increased induction of pro-inflammatory cytokines, among others interleukin: 1 and 6 [1].
Abstract (PL) Starzenie się jest naturalnym procesem organizmu ludzkiego determinowanym licznymi czynnikami biologicznymi, psychologicznymi i społecznymi. W grupie cech tego procesu należy szczególnie podkreślić podprogowy stan zapalny powiązany z nasiloną indukcją cytokin prozapalnych, m. in. interleukin: 1 i 6.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share