<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.4/2018 ● JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE


Paper Title: Job satisfaction survey (JSS) - validation of polish version of questionnaire among surgical care nurses


Periodical JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.4/2018
Main Theme (ENG) Job satisfaction survey (JSS) - validation of polish version of questionnaire among surgical care nurses
Main Theme (PL) Job Satisfaction Survey (JSS) - walidacja polskiej adaptacji kwestionariusza w grupie zawodowej pielęgniarek pracujących na oddziałach chirurgicznych
Edited by L Serafin, A Doboszyńska
Pages 42-48
Online since January, 2019
Authors L Serafin, A Doboszyńska
Keywords (ENG) job satisfaction, nurses, validation studies
Keywords (PL) satysfakcja z pracy, pielęgniarki, testy walidacyjne
Abstract (ENG) Job satisfaction is one of the common topics investigated by job psychology researchers. Creating a proper job conditions could have an influence on both job satis-faction and increase of job motivation. One of questionnaires used to measure job satisfaction is a Job Satisfaction Survey (JSS).
Abstract (PL) Satysfakcja z pracy zawodowej jest jednym z najczęściej poruszanych przez badaczy tematów psychologii pracy i organizacji. Tworzenie warunków pracy, które zwiększają poziom satysfakcji w określonych obszarach życia zawodowego, ma wpływ na zwiększenie motywacji do pracy. Jednym z narzędzi służących do oceny satysfakcji z pracy jest Job Satisfaction Survey (JSS).
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share