<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.3/2018 ● JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE


Paper Title: Stress in a nursing profession and its influence on health be-haviours


Periodical JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.3/2018
Main Theme (ENG) Stress in a nursing profession and its influence on health be-haviours
Main Theme (PL) Stres w pracy pielęgniarek a podejmowane zachowania zdrowotne
Edited by I Repka, A Szwed, G Puto, P Zurzycka, M Padykuła, J Kowal-Skałka
Pages 51-55
Online since December, 2018
Authors I Repka, A Szwed, G Puto, P Zurzycka, M Padykuła, J Kowal-Skałka
Keywords (ENG) stress, stress-inducing factors, nurses, intensive care unit, health behaviours
Keywords (PL) stres, czynniki stresogenne, pielęgniarki, oddział Intensywnej Terapii, zachowania zdrowotne
Abstract (ENG) Stress is a common phenomenon in hu-man life. It results from a variety of stressors and experiences. Stress may be accompanied by negative emotions such as anxiety, fear, anger or aggression. The exposure to stress, in turn, may lead to physiological and biochemical changes in human organ-ism.
Abstract (PL) Stres jest czynnikiem powszechnie spotykanym w życiu człowieka. Powstaje na skutek oddziaływania różnego rodzajów stresorów, zdarzeń. Stresowi mogą to-warzyszyć negatywne emocje, takie jak: lęk, strach, złość czy agresja. Natomiast skutkiem jego działania mogą być zmiany fizjologiczne i biochemiczne w organizmie człowieka.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share