<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.3/2018 ● JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE


Paper Title: Patient’s safety as regard to realization of procedures related to short-term i.v. peripheral venous access devices use by midwifes


Periodical JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.3/2018
Main Theme (ENG) Patient’s safety as regard to realization of procedures related to short-term i.v. peripheral venous access devices use by midwifes
Main Theme (PL) Bezpieczeństwo pacjenta w aspekcie realizacji procedur związanych z użytkowaniem krótkoterminowego dożylnego obwodowego dostępu naczyniowego przez położne
Edited by P Juszczakiewicz , G Dykowska, M Budnik-Szymoniuk, A Czerw, A Deptała
Pages 45-50
Online since December, 2018
Authors P Juszczakiewicz , G Dykowska, M Budnik-Szymoniuk, A Czerw, A Deptała
Keywords (ENG) safety, i.v. access, peripheral cannula, complications, infection
Keywords (PL) dostęp naczyniowy, bezpieczeństwo, kaniula obwodowa, zakażenie.
Abstract (ENG) According to epidemiological trials ap-prox. 7% of patients with peripheral i.v. access devices suffer with catheter-associated infections. It was confirmed, that follow-ing infusion therapy procedures by the medical staff can lead up to 30% reduction of nosocomial infections.
Abstract (PL) Badania epidemiologiczne wskazują, że u około 7% pacjentów z założonym obwodowym dostępem dożyl-nym występują zakażenia odcewnikowe. Wykazano, iż nadzór oraz przestrzeganie procedur związanych z terapią infuzyjną przez personel medyczny może skutkować nawet 30% spadkiem liczby zakażeń szpitalnych. Duży wpływ na bezpieczeństwo pa-cjenta ma także stan wiedzy personelu z zakresu wykonywanych procedur.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share