<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.3/2018 ● JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE


Paper Title: Stress on the radiographer in patients' opinions


Periodical JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.3/2018
Main Theme (ENG) Stress on the radiographer in patients' opinions
Main Theme (PL) Stres w pracy technika elektroradiologii w opinii pacjentów
Edited by E Pasieka, R Milewski
Pages 40-44
Online since December, 2018
Authors E Pasieka, R Milewski
Keywords (ENG) radiographer, stress, X-ray room, radiography, pa-tient
Keywords (PL) technik elektroradiologii, stres, gabinet rentge-nowski, radiografia, pacjent
Abstract (ENG) The radiographer is a health care worker performing exams using ionizing radiation, often working in ra-diotherapy departments. A short description of the profession can be that the job is a combination of patient care and operation of devices emitting ionizing radiation. The risk of stress on radiog-raphers in workplace is high-strain
Abstract (PL) Technik elektroradiologii jest pracowni-kiem ochrony zdrowia wykonującym świadczenia zdrowotne diagnostyczne i terapeutyczne z wykorzystaniem promieniowania jonizującego. Praca stanowi połączenie opieki nad pacjentem i obsługi urządzeń emitujących promieniowanie. Ryzyko stresu związanego z wykonywanymi zadaniami w tej grupie zawodowej określane jest jako wysokie.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share