<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.3/2018 ● JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE


Paper Title: Assessment of the level of stress in the group of women in the third trimester of pregnancy


Periodical JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.3/2018
Main Theme (ENG) Assessment of the level of stress in the group of women in the third trimester of pregnancy
Main Theme (PL) Ocena poziomu stresu w grupie kobiet będących w trzecim trymestrze ciąży
Edited by M Sulima, J Polak, I Brukwicka, M Lewicka, B Stawarz, W Uracz
Pages 34-39
Online since December, 2018
Authors M Sulima, J Polak, I Brukwicka, M Lewicka, B Stawarz, W Uracz
Keywords (ENG) pregnancy, trimester, stress
Keywords (PL) ciąża, trymestr, stres
Abstract (ENG) Pregnancy is a unique period, but also a serious change in the life of every woman. The conception of a child initiates a number of modifications, not only in the physical sphere, but also in the mental sphere of future mothers. Especially perinatal period is associated with experiencing many ambivalent emotions. Pregnancy is usually associated with great joy and ex-pectation for the birth of the desired baby. For many women it is a fulfillment of dreams and hope. But there are also women who are depressed, anxious, anxious, and anxious. In the latter case, pregnancy can be a source of stress and negative feelings.
Abstract (PL) Ciąża to wyjątkowy okres, ale również poważna zmiana w życiu każdej kobiety. Poczęcie dziecka zapo-czątkowuje szereg modyfikacji, nie tylko w sferze fizycznej, ale również w sferze psychicznej przyszłej mamy. Zwłaszcza okres okołoporodowy wiąże się z przeżywaniem wielu ambiwalentnych emocji. Ciąża zazwyczaj kojarzona jest z czasem wielkiej radości oraz oczekiwaniem na narodzenie upragnionego dziecka. Dla wielu kobiet jest spełnieniem marzeń i nadziei. Są jednak też kobiety, dla których ciąża to czas depresji, niepokoju, lęku, oraz różnego typu obaw. W tym drugim przypadku ciąża może być źródłem stresu i negatywnych odczuć.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share