<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.3/2018 ● JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE


Paper Title: Patients’ satisfaction with gastrointestinal endoscopy in Poland


Periodical JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.3/2018
Main Theme (ENG) Patients’ satisfaction with gastrointestinal endoscopy in Poland
Main Theme (PL) Zadowolenie pacjentów z endoskopii przewodu pokarmowego w Polsce
Edited by P Jarzynkowski, R Piotrkowska, J Książek, W Mędrzycka-Dąbrowska, K Kwiecień-Jaguś
Pages 27-33
Online since December, 2018
Authors P Jarzynkowski, R Piotrkowska, J Książek, W Mędrzycka-Dąbrowska, K Kwiecień-Jaguś
Keywords (ENG) endoscopy, gastroscopy, colonoscopy, satisfaction
Keywords (PL) gastroskopia, kolonoskopia, endoskopia, satys-fakcja
Abstract (ENG) Endoscopic examinations have become a commonly used tool in gastroenterology. One of the significant factors limiting their use is the patient’s discomfort, which de-creases the acceptance of the examination.
Abstract (PL) Badania endoskopowe są coraz powszech-niejszym narzędziem wykorzystywanym w badaniu gastroentero-logicznym. Jednym z czynników wyraźnie ograniczających ich wykorzystanie w praktyce klinicznej jest dyskomfort odczuwany przez pacjenta w czasie trwania badania, które tym samym ma ogromny wpływ na poziom akceptacji badania. Celem prowadzo-nego badania była analiza i ocena poziomu satysfakcji pacjenta po zabiegach endoskopowych górnego i dolnego odcinak prze-wodu pokarmowego.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share