<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.3/2018 ● JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE


Paper Title: Assessment of level of social skills among Public Health students of Warsaw Medical University - a pilot study


Periodical JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.3/2018
Main Theme (ENG) Assessment of level of social skills among Public Health students of Warsaw Medical University - a pilot study
Main Theme (PL) Ocena poziomu kompetencji społecznych wśród studentów zdrowia publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - badanie pilotażowe
Edited by I Cieślak , M Panczyk, A Zarzeka, M Jaworski, J Gotlib
Pages 21-26
Online since December, 2018
Authors I Cieślak , M Panczyk, A Zarzeka, M Jaworski, J Gotlib
Keywords (ENG) social skills, social competence questionnaire, public health
Keywords (PL) kompetencje społeczne, kwestionariusz kompe-tencji społecznych, zdrowie publiczne
Abstract (ENG) Social competence, i.e. ability to manage themselves in social situations, is highly appreciated by employ-ers and constitutes an important part of professional development of Public Health students.
Abstract (PL) Kompetencje społeczne, czyli umiejętności zarządzania sobą w sytuacjach społecznych, należą do cech pożądanych przez pracodawców i stanowią ważny element roz-woju zawodowego studentów zdrowia publicznego
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share