<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.3/2018 ● JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE


Paper Title: Nursing leaders as viewed by polish and non-polish nursing students


Periodical JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.3/2018
Main Theme (ENG) Nursing leaders as viewed by polish and non-polish nursing students
Main Theme (PL) Pielęgniarka - lider w opinii polskich i zagranicznych studentów pielęgniarstwa
Edited by A Bednarek, D Zarzycka, B Ślusarska, R Klepacz, B Dobrowolska, U Jaślikowska
Pages 13-20
Online since December, 2018
Authors A Bednarek, D Zarzycka, B Ślusarska, R Klepacz, B Dobrowolska, U Jaślikowska
Keywords (ENG) nursing leader, nursing students’ views, cultural differences
Keywords (PL) pielęgniarka - lider, opinia studentów pielęgniarstwa, różnice kulturowe
Abstract (ENG) It is important for contemporary nursing practice to define the characteristics of a nursing leader in an effort to provide a professional model for patient care.
Abstract (PL) Charakterystyka lidera pielęgniarstwa stan-owi ważny element współczesnej praktyki, zorientowanej na nowe inicjatywy w tworzeniu profesjonalnego modelu opieki na pacjentem.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share