<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.3/2018 ● JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE


Paper Title: Do young people care about their health? The analysis of the Health Concern Scale among polish youths


Periodical JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.3/2018
Main Theme (ENG) Do young people care about their health? The analysis of the Health Concern Scale among polish youths
Main Theme (PL) Czy młodzież martwi się o swoje zdrowie? Analiza Skali Troski o Zdrowie wśród młodych Polaków
Edited by M Czerwińska-Rogowska, D Maciejewska, K Ryterska, P Serrano-Fernández, K Jakubczyk, M Banaszczak, A Wolska, E Chrabąszcz, M Kisielowska, Z Stachowska, A Stachowski, D Paszkiewicz, D Chróścielski, J Świacka, E Stachowska
Pages 75-80
Online since December, 2018
Authors M Czerwińska-Rogowska, D Maciejewska, K Ryterska, P Serrano-Fernández, K Jakubczyk, M Banaszczak, A Wolska, E Chrabąszcz, M Kisielowska, Z Stachowska, A Stachowski, D Paszkiewicz, D Chróścielski, J Świacka, E Stachowska
Keywords (ENG) health, health concern, young people
Keywords (PL) zdrowie, troska o zdrowie, młodzi ludzie
Abstract (ENG) In order to diminish the prevalence of civilization diseases, educational activities should be carried out among the youths to discuss the prevention strategies. However, before such educational attempts are made, one has to consider young people devotion to their health and main factors that influ-ence such attitude.
Abstract (PL) Aby zmniejszyć zachorowanie na choroby cywilizacyjne należy podjąć działania edukacyjne aby uświ-adomić młodym ludziom, w jaki sposób można zapobiegać tym chorobom. Jednak zanim rozpoczniemy akcje edukacyjne należy zastanowić się nad tym jak dużą troskę o swoje zdrowie wyrażają młodzi ludzie oraz jakie są główne czynniki wpływające na to zjawisko.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share