<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.3/2018 ● JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE


Paper Title: Education for security – is the first aid curriculum effective?


Periodical JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.3/2018
Main Theme (ENG) Education for security – is the first aid curriculum effective?
Main Theme (PL) Edukacja dla bezpieczeństwa – czy program nauczania w zakresie pierwszej pomocy jest efektywny?
Edited by G Piersztel, P Leszczyński, W Uracz
Pages 68-74
Online since December, 2018
Authors G Piersztel, P Leszczyński, W Uracz
Keywords (ENG) first aid, high school students, education, effectiveness
Keywords (PL) pierwsza pomoc, młodzież ponadgimnazjalna, kształcenie, efektywność.
Abstract (ENG) Education for safety is the subject of vocational education, including, among other things, first aid education. In spite of the existence of the core curriculum, the object of the course depends largely on the technique taught by a pedagogue and a number of practical tasks.
Abstract (PL) Edukacja dla bezpieczeństwa jest przed-miotem kształcenia zasadniczego, obejmującym między innymi naukę w zakresie pierwszej pomocy. Pomimo istnienia podstaw programowych, realizacja przedmiotu zależy w dużej mierze od techniki prowadzenia zajęć przez pedagoga i ilości zadań prak-tycznych.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share