<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.3/2018 ● JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE


Paper Title: Teachers’ eating habits with regard to their work experience


Periodical JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.3/2018
Main Theme (ENG) Teachers’ eating habits with regard to their work experience
Main Theme (PL) Zachowania żywieniowe nauczycieli a staż pracy w zawodzie
Edited by E Szczepańska, K Janion, B Stanuch, B Lenard, K Toczyńska
Pages 56-62
Online since December, 2018
Authors E Szczepańska, K Janion, B Stanuch, B Lenard, K Toczyńska
Keywords (ENG) eating habits, teachers, work experience
Keywords (PL) zachowania żywieniowe, nauczyciele, staż pracy
Abstract (ENG) Teachers’ eating habits influence directly the process of shaping pupils’ eating habits thus the teachers should be role models for their pupils as far as nutrition is con-cerned.
Abstract (PL) Zachowania żywieniowe nauczycieli bezpośrednio oddziałują na proces kształtowania się nawyków żywieniowych uczniów, dlatego też nauczyciele powinni cechow-ać się pozytywnymi wzorcami w tym zakresie
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share