<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.1/2018 ● JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE


Paper Title: Health-related behaviour and the sense of self-efficacy in women in postpartum period


Periodical JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.1/2018
Main Theme (ENG) Health-related behaviour and the sense of self-efficacy in women in postpartum period
Main Theme (PL) Zachowania zdrowotne a poczucie własnej skuteczności u kobiet w okresie poporodowym
Edited by M Kaźmierczak, G Gebuza, K Brzozowska , M Gierszewska, E Mieczkowska
Pages 19-28
Online since April, 2018
Authors M Kaźmierczak, G Gebuza, K Brzozowska , M Gierszewska, E Mieczkowska
Keywords (ENG) puerperium, self-efficacy, health-related behaviour
Keywords (PL) połóg, poczucie własnej skuteczności, zachowania zdrowotne.
Abstract (ENG) The aim of the study was an assessment of health-related behaviours in women in the postpartum period, and establishing a relationship between such behaviours and selected variables.
Abstract (PL) Zachowania zdrowotne to działania związane ze zdrowiem. Wśród zachowań pozytywnych można wymienić: prawidłowe odżywianie, utrzymywanie sprawności ruchowej i psychicznej, zachowanie higieny osobistej, nienadużywanie leków czy alkoholu, utrzymywanie właściwych stosunków międzyludzkich. Zachowania negatywne to: palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu, nieprawidłowa dieta, brak ruchu i nadmierny stress
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share