<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.1/2018 ● JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE


Paper Title: Pre-prophylaxis - effective prevention of early childhood caries


Periodical JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.1/2018
Main Theme (ENG) Pre-prophylaxis - effective prevention of early childhood caries
Main Theme (PL) Preprofilaktyka – skuteczna profilaktyka próchnicy wczesnej
Edited by E Stokowska, D Cylwik-Rokicka, M Wilczyńska- Borawska
Pages 9-12
Online since April, 2018
Authors E Stokowska, D Cylwik-Rokicka, M Wilczyńska- Borawska
Keywords (ENG) pregnant women, caries prevention, early caries, transmission of bacteria, cariogenic bacteria, chlorhexidine
Keywords (PL) kobiety ciężarne, profilaktyka próchnicy, próchnica wczesna, transmisja bakterii, bakterie próchnicotwór-cze, chlorheksydyna
Abstract (ENG) The years 2015-2016 saw the implementation of pre-vention program under the name "Childhood without caries" aimed at reducing caries of the milk teeth in children aged 1-3 year (early caries). It was dedicated to parents and children, but also educators, nurses and midwives. All the addressees need to be involved so that the program can fulfil its task. Pregnant wom-en are the first link in this project to make it succeed.
Abstract (PL) W latach 2015-2016 realizowany był program profilaktyczny mający ograniczyć próchnicę zębów mlecznych u dzieci 1-3 letnich (próchnicę wczesną) pod nazwą „Dzieciństwo bez próchnicy”. Skierowany jest on do rodziców i dzieci, ale także do wychowawców, pielęgniarek i położnych. Aby program ten spełnił swoje zadanie muszą się zaangażować wszyscy, do kogo jest skierowany. Pierwszym ogniwem, który wpłynie na powodzenie tego przedsięwzięcia są kobiety w ciąży.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share