<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.5/2017 ● JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE


Paper Title: Cerebral stroke - epidemiology, pathomechanism and the symptoms in diabetic patients


Periodical JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.5/2017
Main Theme (ENG) Cerebral stroke - epidemiology, pathomechanism and the symptoms in diabetic patients
Main Theme (PL) Udar mózgu - epidemiologia, patomechanizm i objawy u chorych na cukrzyce
Edited by J Księżyc, M Liniarski, J Rowiński, Z Kopański, Z Maslyak, I Sklyarov
Pages 36-39
Online since December, 2017
Authors J Księżyc, M Liniarski, J Rowiński, Z Kopański, Z Maslyak, I Sklyarov
Keywords (ENG) cerebral stroke, diabetes
Keywords (PL) udar mózgu, cukrzyca
Abstract (ENG) The authors have presented the epidemiology, patho-genesis and the symptoms of cerebral stroke. They have also paid attention to the meaning of diabetes for the risk of cerebral stroke development. Additionally, they have emphasised the differences between a cerebral stroke and a transient ischaemic attack.
Abstract (PL) Autorzy przedstawili epidemiologię, patogenezę i objawy udaru mózgu. Zwrócili uwagę na znaczenie cukrzycy w ryzyku rozwoju udaru mózgu. Podkreślili różnicę pomiędzy udarami a transient ischemic attack.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share