<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.5/2017 ● JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE


Paper Title: Diabetic neuropathy


Periodical JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.5/2017
Main Theme (ENG) Diabetic neuropathy
Main Theme (PL) Neuropatía cukrzycowa
Edited by M Liniarski , J Rowiński, Z Kopański, M Mazurek, Z Maslyak, I Sklyarov
Pages 17-21
Online since December, 2017
Authors M Liniarski , J Rowiński, Z Kopański, M Mazurek, Z Maslyak, I Sklyarov
Keywords (ENG) diabetic neuropathy, epidemiology, pathogenesis, symptoms, prophylaxis, treatment
Keywords (PL) neuropatia cukrzycowa, epidemiologia, patogeneza, objawy, profilaktyka , leczenie
Abstract (ENG) The authors have discussed the epidemiology, patho-genesis and clinical course of diabetic neuropathy. It has been emphasized that neuropathy is also connected with mental disor-ders, mainly with anxiety and depression developing in type 2 diabetics. Particular attention has been drawn to different types of diabetic nerve damage and a diversified clinical picture deriv-ing from it. The importance of prophylaxis has been emphasised and the treatment characterised in an outline.
Abstract (PL) Autorzy omówili epidemiologię, patogenezę i przebieg kliniczny neuropatii cukrzycowej. Podkreślono, że neu-ropatia jest również wiązana z zaburzenia psychicznymi, głów-nie lękowo-depresyjne rozwijającymi się u chorych, głównie z cukrzycą typu 2. Zwrócono uwagę na możliwość różnego rodzaju cukrzycowego uszkodzenia nerwów i wynikającego z tego zróż-nicowanego obrazu klinicznego. Podkreślono znaczenie profilak-tyki i scharakteryzowano w zarycie leczenie.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share