<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.5/2017 ● JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE


Paper Title: Retinopathy and diabetic nephropathy


Periodical JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.5/2017
Main Theme (ENG) Retinopathy and diabetic nephropathy
Main Theme (PL) Retinopatia i nefropatia cukrzycowa
Edited by M Liniarski , J Rowiński, Z Kopański, M Mazurek, Z Maslyak, I Sklyarov
Pages 12-16
Online since December, 2017
Authors M Liniarski , J Rowiński, Z Kopański, M Mazurek, Z Maslyak, I Sklyarov
Keywords (ENG) retinopathy and diabetic nephropathy, epidemiolo-gy, pathogenesis, prophylaxis
Keywords (PL) retinopatia i nefropatia cukrzycowa, epidemi-ologia, patogeneza, profilaktyka
Abstract (ENG) The authors have discussed the issue of retinopathy and diabetic nephropathy. They have also drawn attention to diabetes epidemiology and the pathogenesis of the disease com-plications. In reference to retinopathy, they have also character-ised its most common forms, taking into account the WHO divi-sion. In case of nephropathy, they have discussed its clinical course and the risk of death. They have also stressed the mean-ing of prophylactic actions.
Abstract (PL) Autorzy omówili retinopatię i nefropatię cukrzycową. Zwrócili uwagę na epidemiologię, patogenezę tych powikłań cukrzycy. W odniesieniu do retinopatii scharak-teryzowali najczęstsze jej postacie uwzględniając podział WHO. W przypadku nefropatii omówili przebieg kliniczny i ryzyko zgonu. Podkreślani znaczenie działań profilaktycznych.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share