<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.5/2017 ● JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE


Paper Title: Diabetes - selected elements of epidemiology and diagnostics. The meaning of insulin resistance


Periodical JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.5/2017
Main Theme (ENG) Diabetes - selected elements of epidemiology and diagnostics. The meaning of insulin resistance
Main Theme (PL) Cukrzyca – wybrane elementy epidemiologii i diagnostyki. Znaczenie insulinooporności
Edited by M Liniarski , J Rowiński, Z Kopański, M Mazurek, Z Maslyak, I Sklyarov
Pages 01-06
Online since December, 2017
Authors M Liniarski , J Rowiński, Z Kopański, M Mazurek, Z Maslyak, I Sklyarov
Keywords (ENG) diabetes, epidemiology, insulin, insulin resistance, diabetes diagnostics
Keywords (PL) cukrzyca, epidemiologia, insulina, insu-linooporność, diagnostyka cukrzycy
Abstract (ENG) The authors have characterised the classification of diabetes and discussed the selected elements of its epidemiology, putting at the same time an emphasis on a different frequency of occurrence of the type 1 and type 2 diabetes. Thy have also char-acterised the problem of insulin resistance. Additionally, they have emphasised the existence of various types of insulin re-sistance, while drawing attention to the fact that the develop-ment of insulin resistance leads to the vicious circle of hormonal and metabolic disorders conducing further development of the disease. They have also discussed the methods used in insulin resistance diagnosis as well as the diagnostic criteria of diabetes.
Abstract (PL) Autorzy scharakteryzowali klasyfikacje cukrzycy, omówili wybrane zagadnienia z jej epidemiologii, podkreślając zróżnicowaną częstość występowania cukrzycy typu 1 i 2. Omówili komórkowy mechanizm działania insuliny. Dokonali charakterystyki insulinooporności. Podkreślili istnienie różnego typu insulinooporności , zwracając uwagę, że rozwijanie się oporności na insulinę prowadzi do błędnego koło zaburzeń hor-monalno-metabolicznych sprzyjających rozwojowi innych chorób. Omówili także metody diagnostyki insulinooporności oraz kryteria diagnostyczne cukrzycy.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share