<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.6/2017 ● JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE


Paper Title: Oligoanalgesia in the medical emergency


Periodical JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.6/2017
Main Theme (ENG) Oligoanalgesia in the medical emergency
Main Theme (PL) Oligoanalgezja w ratownictwie medycznym
Edited by N Poprawska, J Dyl, J Rowiński, M Liniarski, D Krzemiński ,G Sianos, T Sorokman, N.Pidvysotsky
Pages 28-31
Online since December, 2017
Authors N Poprawska, J Dyl, J Rowiński, M Liniarski, D Krzemiński ,G Sianos, T Sorokman, N.Pidvysotsky
Keywords (ENG) emergency medicine, oligoanalgesia, causes
Keywords (PL) ratownictwo medyczne, oligoanalgezja, przyczyny
Abstract (ENG) Pain relief is one of the basic rights of patients. In order to implement analgesia, pain should be adequately identi-fied first, which is a very important activity in pre-hospital medi-cine. It turns out, however, that proper diagnosis of pain is not straightforward and often occurs so-called oligoanalgesia, or insufficient analgesic treatment or too late implementation of appropriate treatment. In the further part of the article, the authors discussed the causes of oligoanalgesia.
Abstract (PL) Łagodzenie bólu jest jednym z podstawowych praw pacjentów. Aby wdrożyć postępowanie przeciwbólowe, należy najpierw odpowiednio rozpoznać ból, co jest bardzo ważną czynnością w medycynie przedszpitalnej. Okazuje się jednak, że odpowiednie zdiagnozowanie dolegliwości bólowych nie jest proste i często dochodzi do tak zwanej oligoanalgezji, czyli niedostatecznego leczenia przeciwbólowego lub zbyt późnego wdrożenia stosownego leczenia. W dalszej części artykułu autorzy omówili przyczyny oligoanalgezji.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share