<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.3/2017 ● JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE


Paper Title: Emotion control and its impact on the disease acceptance in hemodialysis patients


Periodical JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.3/2017
Main Theme (ENG) Emotion control and its impact on the disease acceptance in hemodialysis patients
Main Theme (PL) Kontrola emocji i ich wpływ na akceptację choroby przez pacjentów hemodializowanych
Edited by B Babiarczyk, N Barcik
Pages 23-29
Online since October, 2017
Authors B Babiarczyk, N Barcik
Keywords (ENG) renal replacement therapy, acceptance of illness, emotions, social support
Keywords (PL) leczenie nerkozastępcze, akceptacja choroby, emocje, wsparcie społeczne
Abstract (ENG) Hemodialysis is the most common meth-od of renal replacement therapy. Chronically dialysed people constitute a specific group of patients whose disease does not only affect their handicapped physical state, but their mental state and their social and economic situation. Acceptation of the dis-ease may help them to decrease negative emotions.
Abstract (PL) Leczenie hemodializą jest najczęściej sto-sowaną metodą leczenia nerkozastępczego. Osoby przewlekle dializowane to szczególna grupa pacjentów, u których choroba nie ogranicza się jedynie do upośledzonego stanu somatycznego, ale również bardzo mocno oddziałuje zarówno na ich stan psychiczny, jak i na ich sytuację społeczną i ekonomiczną. Akcepta-cja choroby w zasadniczy sposób może przyczynić się do zminimalizowania negatywnych emocji u chorego poddawanego diali-zoterapii.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share