<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.2/2017 ● JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE


Paper Title: Self-efficacy and health behaviours among medical and non-medical professionals


Periodical JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.2/2017
Main Theme (ENG) Self-efficacy and health behaviours among medical and non-medical professionals
Main Theme (PL) Poczucie własnej skuteczności a zachowania zdrowotne wśród osób wykonujących zawody medyczne i pozamedyczne
Edited by G J Nowicki, B Ślusarska, M Młynarska , E Rudnicka-Drożak, J Jagnicki, P Rzońca
Pages 45-51
Online since July, 2017
Authors G J Nowicki, B Ślusarska, M Młynarska , E Rudnicka-Drożak, J Jagnicki, P Rzońca
Keywords (ENG) self-efficacy, health behaviour, working people
Keywords (PL) poczucie własnej skuteczności, zachowania zdrowotne, osoby pracujące
Abstract (ENG) In the theoretical aspect of health promo-tion, the issue of developing pro-active behaviour leading to a healthy lifestyle is of vital importance. Self-efficacy serves as an indicator of intended and taken actions in different spheres of health behaviour. The recognition of the level of self-efficacy and its connection with health behaviour in medical and non-medical professionals was the aim of this study.
Abstract (PL) W obszarze teoretycznym promocji zdrowia zagadnienie kształtowania aktywności człowieka sprzyjającej zdrowiu ma fundamentalne znaczenie.Postrzeganie własnej skuteczności jest wyznacznikiem zamiarów i działań podejmowanych w różnych obszarach zachowań zdrowotnych. Celem pracy było poznanie poziomu własnej skuteczności i jej związku z zachowaniami zdrowotnymi wśród osób wykonujących zawody medyczne i pozamedyczne.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share