<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.2/2017 ● JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE


Paper Title: Nutrition awareness and consumption frequency of se-lected products regarded as convenience food among Polish and German citizens


Periodical JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.2/2017
Main Theme (ENG) Nutrition awareness and consumption frequency of se-lected products regarded as convenience food among Polish and German citizens
Main Theme (PL) Świadomość żywieniowa oraz częstość spożycia wybranych produktów zaliczanych do żywności wygodnej wśród mieszkańców Polski i Niemiec
Edited by N Szeja, E Szczepańska
Pages 36-44
Online since July, 2017
Authors N Szeja, E Szczepańska
Keywords (ENG) convenience food, frequency of consumption, nutri-tion awareness, Polish citizens, German citizens.
Keywords (PL) żywność wygodna, świadomość żywieniowa, częstość spożycia, mieszkańcy Polski, mieszkańcy Niemiec.
Abstract (ENG) Fast pace of life, lack of time, excess of obligations – these are the main factors which characterize the current lifestyle of majority of people. Thus, no one should be surprised that more and more people resort to time saving prod-ucts, and convenience food is an example of such products. The objective of the study was the evaluation of awareness and fre-quency of consumption of selected products which are regarded as convenience food among Polish and German citizens and iden-tification of any correlation between the selected features.
Abstract (PL) Szybkie tempo życia, stały brak czasu, nadmiar obowiązków – to główne czynniki charakteryzujące ak-tualny styl życia większości ludzi. Nie powinien więc dziwić fakt, że coraz częściej sięgają oni po produkty praco- i czaso-oszczędne, a do takich na pewno zaliczyć można żywność wygodną. Celem badania była ocena świadomości żywieniowej i częstości spożycia wybranych produktów zaliczanych do żywn-ości wygodnej wśród mieszkańców Polski i Niemiec oraz identyfikacja zależności pomiędzy wybranymi cechami.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share