<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.2/2017 ● JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE


Paper Title: Differences in the Quality of Life of Professionally Ac-tive Polish Nurses


Periodical JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.2/2017
Main Theme (ENG) Differences in the Quality of Life of Professionally Ac-tive Polish Nurses
Main Theme (PL) Zróżnicowanie jakości życia czynnych zawodowo pol-skich pielęgniarek
Edited by E Kupcewicz
Pages 28-35
Online since July, 2017
Authors E Kupcewicz
Keywords (ENG) quality of life, nurses, work environment.
Keywords (PL) jakość życia, pielęgniarki, środowisko pracy
Abstract (ENG) Quality of life has a long history, with its many definitions and concepts based on science. The aim of the study was to determine differences in the declared level of quality of life of professionally active Polish nurses, as well as to investi-gate the effect of selected socio-demographic and work environ-ment factors on the level of their quality of life.
Abstract (PL) Jakość życia ma długą historię, wiele defin-icji i koncepcji opartych o naukę. Celem pracy było określenie różnic deklarowanego poziomu jakości życia czynnych zawodowo polskich pielęgniarek, a także poznanie wpływu wybranych czynników społeczno-demograficznych i związanych ze środowiskiem pracy na poziom jakości ich życia.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share