<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.2/2017 ● JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE


Paper Title: Dental care for pregnant women


Periodical JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.2/2017
Main Theme (ENG) Dental care for pregnant women
Main Theme (PL) Specyfika opieki stomatologicznej nad kobietą w ciąży
Edited by Kosińska A Kosińska-Gołaszewska, M Wilczyńska-Borawska, J Sokołowska, J Dąbrowska
Pages 16-22
Online since July, 2017
Authors Kosińska A Kosińska-Gołaszewska, M Wilczyńska-Borawska, J Sokołowska, J Dąbrowska
Keywords (ENG) pregnancy, dental care, oral hygiene, rentgenodiagnostics
Keywords (PL) ciąża, opieka stomatologiczna, higiena jamy ustnej, rentgenodiagnostyka
Abstract (ENG) A pregnant woman is a unique patient at the dentist's office. Pregnancy is a period of many changes in the body. They occur in all the systems and organs of pregnant women. The changes impact: lifestyle, physical activity, mentality, hygienic habits, ways and frequency of eating and the qualitative composition of meals. Energy needs of a mother-to-be trigger an impulse of eating snacks, especially high-carbohydrate prod-ucts, and this has an impact on the overall health condition of women and the state of oral cavity in particular. It appears that the presence of in-flammatory foci in the mouth of pregnant women can cause medical complications during pregnancy. Therefore, health awareness of oral cavity problems and the specificity of dental care in pregnant women can have a positive impact on the course of pregnancy, women's health and the proper development of the foetus and newborn.
Abstract (PL) Streszczenie – Kobieta ciężarna jest wyjątkowym pacjentem w gabinecie stomatologicznym. Ciąża jest okresem wielu zmian w organizmie. Zachodzą one we wszystkich układach i narządach ciężarnej. Zmianom ulegają: sposób życia, aktywność fizyczna, psychika, zwyczaje higieniczne ciężarnej, sposób i częstotliwość odżywiania, skład jakościowy przyjmowanych posiłków. Potrzeby energetyczne przyszłej matki wyzwalają w niej odruch podjadania, często produktów wysoko węglowodanowych, co nie pozostaje bez wpływu na ogólny stan zdrowia kobiety a w szczególności na stan zdrowia jamy ustnej. Okazuje się, że obecność ognisk zapalnych w jamie ustnej ciężarnej może być przyczyną powikłań zdrowotnych w czasie ciąży. Dlatego świadomość zdrowotna dotycząca jamy ustnej i specyfiki opieki stomatologicznej u kobiet ciężarnych może mieć pozytywny wpływ na przebieg ciąży, zdrowie kobiety i właściwy rozwój płodu a następnie noworodka.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share