<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.2/2017 ● JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE


Paper Title: Urinary incontinence – introduction to diagnostics


Periodical JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.2/2017
Main Theme (ENG) Urinary incontinence – introduction to diagnostics
Main Theme (PL) Niedotrzymanie moczu – wprowadzenie do diagnostyki
Edited by A Kowalska, D Krzemiński, Z Kopański , G Sianos , Z Maslyak, I Sklyarov
Pages 08-11
Online since July, 2017
Authors A Kowalska, D Krzemiński, Z Kopański , G Sianos , Z Maslyak, I Sklyarov
Keywords (ENG) urinary incontinence, initial treatment
Keywords (PL) niedotrzymanie moczu, postępowanie wstępne
Abstract (ENG) The authors have presented the historical background of urodynamic tests and emphasised the significance of well-collected medical history to the diagnostics of lower urinary tract functional disorders. They have characterised the initial treatment. They pointed out the helpfulness of the questionnaires to be used: ICIQ-SF, UDI 6SF, the Gaudenz Questionnaire, MESA etc.
Abstract (PL) Autorzy przedstawili rys historyczny badań urody-namicznych, podkreślili znaczenie dobrze zebranego wywiadzie diagnostyce zaburzeń czynnościowych dolnych dróg moczowych. Scharakteryzowali poszczególne składowe postępowania wstępnego. Przypomnieli o istnieniu szeregu kwestionariuszy np. ICIQ-SF, UDI 6SF, Gaudenza, MESA pomocnych w szcze-gółowej ocenie zaburzeń.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share