<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.2/2017 ● JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE


Paper Title: Lower urinary tract disorders in women


Periodical JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.2/2017
Main Theme (ENG) Lower urinary tract disorders in women
Main Theme (PL) Zaburzenia czynności dolnych dróg moczowych u kobiet
Edited by A Kowalska, D Krzemiński, Z Kopański , G Sianos , Z Maslyak, I Sklyarov
Pages 01-03
Online since July, 2017
Authors A Kowalska, D Krzemiński, Z Kopański , G Sianos , Z Maslyak, I Sklyarov
Keywords (ENG) urinary incontinence definition, clinical forms of urinary incontinence
Keywords (PL) definicja niedotrzymania moczu, postacie klin-iczne niedotrzymania moczu.
Abstract (ENG) The authors have presented a concise historical over-view of the origin and evolution of urinary incontinence. They have characterised the clinical forms of urinary incontinence in women: stress incontinence, urge incontinence, overflow inconti-nence, extra-urethral incontinence
Abstract (PL) Autorzy przedstawili krótki rys historyczny tworzenia i ewolucji definicji niedotrzymania moczu. Scharak-teryzowali kliniczne postacie niedotrzymania moczu u kobiet: wysiłkowe nietrzymanie moczu, naglące nietrzymanie moczu, nietrzymanie moczu z przepełnienia, nietrzymanie moczu pozazwieraczowe.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share