<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.2/2016 ● JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE


Paper Title: Factors affecting sexual activity of women after child-birth


Periodical JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.2/2016
Main Theme (ENG) Factors affecting sexual activity of women after child-birth
Main Theme (PL) Czynniki wpływające na aktywność seksualną kobiet po porodzie
Edited by A Bień, E Rzońca, G Iwanowicz-Palus , E Lenkiewicz
Pages 58-66
Online since June, 2016
Authors A Bień, E Rzońca, G Iwanowicz-Palus , E Lenkiewicz
Keywords (ENG) sexual activity, women, childbirth
Keywords (PL) aktywność seksualna, kobiety, poród
Abstract (ENG) Aktywność seksualna kobiet zmienia się w różnych okresach życia i jest zależna od wielu czynników. Jed-nym z nich są narodziny dziecka i macierzyństwo, które stanowią źródło wielu emocji, a zarazem są unikalnym i trudnym doświad-czeniem, przekładającym się na życie i zdrowie, w tym zdrowie seksualne i relacje z partnerem. W pracy podjęto próbę poznania czynników wpływających na aktywność seksualną kobiet w pierwszym roku po porodzie.
Abstract (PL) Women's sexual activity changes at vari-ous stages of life and is affected by numerous factors. One of them includes childbirth and maternity – a very emotional, unique, and difficult experience with a great impact on the wom-an's life and health, including sexual health and the relationship with her partner. The paper investigates factors affecting sexual activity of women in Poland in the first year after childbirth.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share