<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.2/2016 ● JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE


Paper Title: The safety of selected birth locations according to women and men


Periodical JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.2/2016
Main Theme (ENG) The safety of selected birth locations according to women and men
Main Theme (PL) Bezpieczeństwo wybranych miejsc porodu w opinii kobiet i mężczyzn
Edited by G Iwanowicz-Palus , M Król
Pages 45-50
Online since June, 2016
Authors G Iwanowicz-Palus , M Król
Keywords (ENG) safety, birth, birth location
Keywords (PL) bezpieczeństwo, poród, miejsce porodu
Abstract (ENG) Narodziny dziecka są znaczącym wydarze-niem w życiu rodziców, dlatego ważna jest ich wysoka jakość. Wizję porodu w wymarzonym miejscu przysłaniają często obawy o możliwość wystąpienia komplikacji. Wyniki badań dotyczących bezpieczeństwa porodu w warunkach pozaszpitalnych wykazują, że nie występuje ryzyko większe niż w szpitalu, w przypadku gdy kobieta jest w ciąży niskiego ryzyka oraz dokona się właściwego przygotowania rodziców, miejsca narodzin i zaplecza sprzętowe-go. Celem prowadzonych badań było poznanie opinii kobiet i mężczyzn na temat bezpieczeństwa wybranych miejsc porodu.
Abstract (PL) The birth of a child is an important event in the parents’ life, and therefore the high quality of birth is cru-cial. The vision of giving birth at a chosen location is often ob-scured by concerns about potential complications. Research on out-of-hospital birth safety demonstrates that the risk is not any higher than in hospital provided that the woman is with a low-risk pregnancy and that the parents, place of birth and equipment have been prepared properly. The purpose of this study is to learn about the opinions of women and men concern-ing the safety of selected birth locations.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share