<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.3/2014 ● JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE


Paper Title: Medical Codes of Ethics


Periodical JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.3/2014
Main Theme (ENG) Medical Codes of Ethics
Main Theme (PL) Branżowe kodeksy etyczne
Edited by Kopański Z, Maslyak Z, Lishchynskyy Y , Kieczka-Radzikowska K, Pruszkowska B
Pages 08-10
Online since October, 2014
Authors Kopański Z, Maslyak Z, Lishchynskyy Y , Kieczka-Radzikowska K, Pruszkowska B
Keywords (ENG) lifestyle, health behaviour, health
Keywords (PL) zawodowe kodeksy etyczne, samorządy zawodowe
Abstract (ENG) This paper characterises selected professional codes of ethics referring to the Act of Chambers of Physicians. It discusses nurses and midwives in the light of the Act on Self-Governance of Nurses and Midwives. Particular attention was paid to the role of professional self-governments.
Abstract (PL) Scharakteryzowano wybrane zawodowe kodeksy etyczne w odniesieniu do Ustawy o Izbach Lekarskich, pielęgniarki i położne na podstawie Ustawy o Samorządzie Pielęgniarek i Położnych, zwrócono uwagę na role samorządów zawodowych.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share