<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.3/2014 ● JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE


Paper Title: Healthcare in the light of bioethics


Periodical JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.3/2014
Main Theme (ENG) Healthcare in the light of bioethics
Main Theme (PL) Służba zdrowia jako przedmiot bioetyki
Edited by Kopański Z, Maslyak Z, Lishchynskyy Y , Kieczka-Radzikowska K, Pruszkowska B
Pages 03-07
Online since October, 2014
Authors Kopański Z, Maslyak Z, Lishchynskyy Y , Kieczka-Radzikowska K, Pruszkowska B
Keywords (ENG) Bioethics, medical deontology, professional codes of ethics
Keywords (PL) bioetyka, deontologia medyczna, branżowe kodeksy etyczne
Abstract (ENG) This paper discusses the origin of philosophical tradition in Poland, presents the origin of bioethics and its main tenets with reference to the basics of contemporary medical deontology as well as characterises selected bioethical and code-related issues.
Abstract (PL) Autorzy przedstawili początki tradycji filozoficznej w Polsce, omówili genezę bioetyki i jej główne założenia odwołując się do podstawy współczesnej deontologii lekarskiej, scharakteryzowali wybrane zagadnienia bioetyczo-kodeksowe.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share