<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.2/2014 ● JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE


Paper Title: Polyunsaturated Fatty Acids


Periodical JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.2/2014
Main Theme (ENG) Polyunsaturated Fatty Acids
Main Theme (PL) Wielonienasycone kwasy tłuszczowe
Edited by W Uracz, Z Kopański, Z Maslyak, K Kieczka Radzikowska, B Pruszkowska
Pages 17-21
Online since June, 2014
Authors W Uracz, Z Kopański, Z Maslyak, K Kieczka Radzikowska, B Pruszkowska
Keywords (ENG) w-3 and w-6 polyunsaturated fatty acids, biochemical characteristics, physiological significance, deficiency consequences
Keywords (PL) w-3 i w-6 wielonienasycone kwasy tłuszczowe, cechy biochemiczne, rola fizjologiczna, konsekwencje niedoboru
Abstract (ENG) The authors have discussed the chemical struture, major biochemical characteristics and biological significance of polyunsaturated fatty acids. Their particular focus was on the role of w-3 and w-6 acids in physiological processes and pathology development in human organism.
Abstract (PL) Autorzy przedstawili budowę chemiczna, ważniejsze cechy biochemiczne oraz znaczenie biologiczne wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. Szczególnie skupili się na roli w-3 i w-6 kwasów w procesach fizjologicznych i w narastaniu patologii w organizmie człowieka
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share