Ze względu na awarię serwera, na którym umieszczone jest czasopismo, Redakcja prosi o ponowne przesłanie  artykułów przekazanych  w roku 2020 Redakcji.