Nowe zasady publikowania artykułów w Journal of Public Health, Nursing and Medical Rescue obowiązujące od 23 maja 2016 roku:

1. Autorzy chcący opublikować artykułu w naszym czasopiśmie przysyłają na adres redakcji (redakcja@pzpr.eu) artykuł w wersji językowej polskiej i angielskiej w plikach przygotowanych w WORDZIE

2. Równolegle z przesłaniem artykułu do Redakcji, Autorzy dokonują wpłaty w wysokości 350 zł na konto 62 2030 0045 1110 0000 0214 8800 Redakcji. Procedurę związaną z zakwalifikowaniem artykułu do druku, Redakcja rozpoczyna w momencie zaksięgowania wpłaty. Dokonanie wpłaty, nie oznacza przyjęcia artykułu do druku. Każdy artykuł przechodzi przewidzianą regulaminem Redakcji drogę kwalifikowania (m.in. recenzje dwóch niezależnych recenzentów, opinia Komitetu Redakcyjnego itd.). W przypadku nie przyjęcia artykułu do druku pieniądze będą zwracane autorom.

3. Pozostałe zasady, w tym sposób przygotowania manuskryptu nie ulegają zmianom

Szczegóły Zamknij

Punktacja MNiSW
11


Czasopismo o zdrowiu publicznym, pielęgniarstwie i ratownictwie medycznym

Journal of Public Health, Nursing and Medical Rescue (JPHNMR) jest czasopismem przeznaczonym do publikacji w języku polskim i angielskim recenzowanych prac eksperymentalnych, kliniczno-kontrolnych, marketingowych, opisowych, przekrojowych, doniesień, materiałów edukacyjnych, ekspozycji, epidemiologii, jakości życia zależnego od stanu zdrowia, obserwacji, polityki zdrowotnej, badań populacyjnych, profilaktycznych, promocji zdrowia, ryzyka zapadalności lub pojawienia się efektów niepożądanych, zapadalności oraz zagadnień związanych ze zdrowiem publicznym związanych z ratownictwem, szeroko rozumianym pielęgniarstwem oraz z bezpieczeństwem i higieną pracy.


Wersją referencyjną czasopisma jest wersja papierowa.
Czasopismo jest wydawane w trybie Open Access.