Punktacja MNiSW
11


Czasopismo o zdrowiu publicznym, pielęgniarstwie i ratownictwie medycznym

Journal of Public Health, Nursing and Medical Rescue (JPHNMR) jest czasopismem przeznaczonym do publikacji w języku polskim i angielskim recenzowanych prac eksperymentalnych, kliniczno-kontrolnych, marketingowych, opisowych, przekrojowych, doniesień, materiałów edukacyjnych, ekspozycji, epidemiologii, jakości życia zależnego od stanu zdrowia, obserwacji, polityki zdrowotnej, badań populacyjnych, profilaktycznych, promocji zdrowia, ryzyka zapadalności lub pojawienia się efektów niepożądanych, zapadalności oraz zagadnień związanych ze zdrowiem publicznym związanych z ratownictwem, szeroko rozumianym pielęgniarstwem oraz z bezpieczeństwem i higieną pracy.


Wersją referencyjną czasopisma jest wersja papierowa.
Czasopismo jest wydawane w trybie Open Access.